ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผากลางดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520222
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  520222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผากลางดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaklangdong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านผากลางดง
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ต.ค. 2518
อีเมล์ :
  pagangdong@go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผากลางดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผากลางดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน