ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520224
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  520224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamporn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำพร
ตำบล :
  ปากตม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042039241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  rpinijneuk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากตม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 05:15:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพร


นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน