ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520226
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  520226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าดีหมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthadimi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าดีหมี
ตำบล :
  ปากตม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870150
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  thadeemee@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากตม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:16:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าดีหมี


นายสุรชาติ จันปัดถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน