ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520227
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  520227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phiromphakdeebanhuayseeda School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยสีดา
ตำบล :
  หาดทรายขาว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา


นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน