ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520228
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  520228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคกงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kokngui
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคกงิ้ว
ตำบล :
  ปากตม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042039239
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากตม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว


นายธรากร ปัญสังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน