ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520229
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  520229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านศรีพัฒนา
ตำบล :
  จอมศรี
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042070459
โทรสาร :
  042070459
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  nasee@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธาตุจอมศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59


นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน