ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520230
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  520230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินตั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hintang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหินตั้ง
ตำบล :
  จอมศรี
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042070877
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินตั้ง


นายนิยม ศรีสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน