ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520231
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  520231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBANSANSUMRAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแสนสำราญ
ตำบล :
  จอมศรี
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0898411503
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  sansumranl@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:47:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสนสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน