ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520232
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  520232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดทรายขาวผามุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HADSAYKHOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหาดทรายขาว
ตำบล :
  หาดทรายขาว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042070825
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  had2553@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 12:53:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม


นายประวิทย์ ตันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน