ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520235
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010268
รหัส Obec 6 หลัก :
  520235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thali school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าลี่
ตำบล :
  ท่าลี่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042889207
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  ิbanthali@loei1.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าลี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  700 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลี่


นายตระกูล ธัญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน