ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520236
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010260
รหัส Obec 6 หลัก :
  520236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  โคกใหญ่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่


นายทองอินทร์ อุบลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน