ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520237
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  520237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongphai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านร่องไผ่
ตำบล :
  โคกใหญ่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870219
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องไผ่


นางสมิหรา สาริกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน