ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520238
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010262
รหัส Obec 6 หลัก :
  520238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบวกอ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Buag - Ang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบวกอ่าง
ตำบล :
  โคกใหญ่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:12:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบวกอ่าง


นายณรงค์ชัย บุตรวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน