ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยด้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520241
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010270
รหัส Obec 6 หลัก :
  520241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยด้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huaidai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยด้าย
ตำบล :
  น้ำแคม
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870266
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/12/2500
อีเมล์ :
  huaidai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ลย. 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำแคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:54:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย


นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน