ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520243
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010265
รหัส Obec 6 หลัก :
  520243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังขาม
ตำบล :
  ท่าลี่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  042870228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขาม


นางสาวเนติมา เจนวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน