ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไค้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520245
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010263
รหัส Obec 6 หลัก :
  520245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไค้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaikhai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยไค้
ตำบล :
  โคกใหญ่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  0930265404
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  huaikrai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15:09:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไค้


นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน