ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520248
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010276
รหัส Obec 6 หลัก :
  520248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองบง
ตำบล :
  น้ำทูน
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2491
อีเมล์ :
  Bannongbongschool@gomail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ลย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน