ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520249
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010287
รหัส Obec 6 หลัก :
  520249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านอาฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanahi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านชุมชนบ้านอาฮี
ตำบล :
  อาฮี
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042073053
โทรสาร :
  042889251
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/01/2462
อีเมล์ :
  cc-banahi@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี


นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน