ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปกติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520251
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010284
รหัส Obec 6 หลัก :
  520251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปกติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpokkati
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองปกติ
ตำบล :
  อาฮี
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  0934920357
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  nongpokkati@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปกติ


นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน