ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520252
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010285
รหัส Obec 6 หลัก :
  520252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยคัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaykhang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยคัง
ตำบล :
  อาฮี
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870263
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม พ.ศ.2491
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยคังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน