ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520253
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010277
รหัส Obec 6 หลัก :
  520253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwanbeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังเป่ง
ตำบล :
  น้ำทูน
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  0-4287-0233
โทรสาร :
  0-0428-7233
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  wungpeng@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.น้ำทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:20:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเป่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน