ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520254
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010273
รหัส Obec 6 หลัก :
  520254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  keangmoungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแก่งม่วง
ตำบล :
  น้ำทูน
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  keangmoung@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน