ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520255
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010274
รหัส Obec 6 หลัก :
  520255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hueydeir
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยเดื่อ
ตำบล :
  น้ำทูน
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870267
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  hueydeir@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ


นายภาคภูมิ นอแสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน