ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520256
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010279
รหัส Obec 6 หลัก :
  520256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปากห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChumchonBanPakHuai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปากห้วย
ตำบล :
  หนองผือ
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042073528
โทรสาร :
  042073528
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  cc-banpakhuai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:49:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย


นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน