ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520257
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010280
รหัส Obec 6 หลัก :
  520257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonkaen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเพชรโสภณ
ตำบล :
  หนองผือ
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ลย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนแก่น


นายสหรัฐ เต็มวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน