ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520258
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010286
รหัส Obec 6 หลัก :
  520258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากระเซ็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nakraseng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนากระเซ็ง
ตำบล :
  อาฮี
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  nakrasang@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:41:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง


นายอัศวิน เชื้อเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน