ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520259
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010281
รหัส Obec 6 หลัก :
  520259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nong Pue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองผือ
ตำบล :
  หนองผือ
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2501
อีเมล์ :
  nongpue@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:53:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ


นายสุรศักดิ์ กาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน