ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520305
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  520305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปากชม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanpakchom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปากชม
ตำบล :
  ปากชม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042881116
โทรสาร :
  042881116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2465
อีเมล์ :
  Chumchonbanpakchom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยุวฑูตความดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากชม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 01:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม


นายสมบัติ ยศปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน