ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520306
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  520306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาค้อ
ตำบล :
  ปากชม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  0810415579
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2482
อีเมล์ :
  nakho@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากชม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2562 เวลา 06:41:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาค้อ


นายโชคชัย แร่นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน