ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520307
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  520307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดเบี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ็HADBIA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหาดเบี้ย
ตำบล :
  ปากชม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870342
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กุมภาพันธ์ 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย


นายดาวเด่น เหลาผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน