ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520310
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  520310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดคัมภีร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban hat khamphi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหาดคัมภีร์
ตำบล :
  หาดคัมภีร์
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870345
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งจันทร์โมเดล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดคัมภีร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  121 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:17:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์


นายสมชาย ระติเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน