ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคกเว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520313
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  520313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคกเว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokwao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคกเว้า
ตำบล :
  หาดคัมภีร์
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  0830823670
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดคัมภีร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคกเว้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน