ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520316
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  520316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางคอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangcom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปางคอม
ตำบล :
  เชียงกลม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  042870341
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/01/2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงกลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:42:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางคอม


นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน