ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520318
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  520318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอนสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankonsa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคอนสา
ตำบล :
  เชียงกลม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042-039275
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค. 2506
อีเมล์ :
  konsa@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงกลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:37:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอนสา


นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน