ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520319
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  520319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban huay na
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยนา
ตำบล :
  เชียงกลม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870340
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  huayna@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงกลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 18:04:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยนา


นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน