ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520320
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  520320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งปลาปก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kheangplapok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแก่งปลาปก
ตำบล :
  ชมเจริญ
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042039273
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชมเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก


นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน