ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520322
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  520322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยบ่อซืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  houyboseun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยบ่อซืน
ตำบล :
  ห้วยบ่อซืน
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042075580
โทรสาร :
  042075580
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  houyboseun@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบ่อซืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน


นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน