ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520324
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  520324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังผา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวังผา
ตำบล :
  ห้วยบ่อซืน
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870343
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23052506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงกลม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบ่อซืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:36:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังผา


นายดิลก คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน