ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520325
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  520325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  leong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเลิง
ตำบล :
  ห้วยบ่อซืน
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2510
อีเมล์ :
  leong@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบ่อซืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิง


นางนัยนา ยิ้มชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน