ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520326
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  520326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชมน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchomnioe
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านชมน้อย
ตำบล :
  ชมเจริญ
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  0934863511
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  cn_loei1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชมเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชมน้อย


นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน