ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520328
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  520328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสงาว
ตำบล :
  ห้วยพิชัย
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042039282
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2472
อีเมล์ :
  chuendee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงาว


ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน