ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเนียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520329
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  520329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากเนียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakniam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปากเนียม
ตำบล :
  ห้วยพิชัย
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870193
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  pakniam@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  106 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากเนียม


นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน