ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520330
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  520330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากปัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pakpat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากปัด
ตำบล :
  ห้วยพิชัย
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042870344
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากปัด


นายบุญมี วิวาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน