ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520331
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  520331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยพิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaypichai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยพิชัย
ตำบล :
  ห้วยพิชัย
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  huaypichai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย


นายสมัคร วันทองสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน