ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520379
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  520379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาด้วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannaduang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาด้วง
ตำบล :
  นาด้วง
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042887109
โทรสาร :
  042887034
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  cc-bannaduang@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง


นายสนธยา พันชะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน