ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520380
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  520380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดอกคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNADOKKHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพะเนียง
ตำบล :
  นาดอกคำ
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042870161
โทรสาร :
  042870161
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน พ.ศ. 2490
อีเมล์ :
  nadockum@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:54:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ


นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน