ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520381
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  520381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้วเมธี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankeawmatee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก้วเมธี
ตำบล :
  นาด้วง
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042887568
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  kaewmathee@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้วเมธี


นายนพดล ศรีขัดเค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน