ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520384
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  520384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBAN THA SA-AT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสะอาด
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042887980
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  cc-thasaad@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2563 เวลา 09:56:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด


นายพันธุ์เทพ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน