ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520385
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  520385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthasawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสวาท
ตำบล :
  ท่าสวรรค์
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042072673
โทรสาร :
  042072673
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/05/01
อีเมล์ :
  Thasawan@loeione.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:59:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์


นายวิฑูรย์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน