ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520386
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  520386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำสวยภักดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannmsuoypakdee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำสวยภักดี
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  0878150835
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2442
อีเมล์ :
  namsuoypakdee@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 16:26:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี


นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน